Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Hurtownię internetową www.d2obuwie.pl

Zamówienia można składać dzwoniąc bezpośrednio na infolinię lub za pośrednictwem strony internetowej. Rejestracja przy składaniu zamówień nie jest konieczna. Rejestracja oznacza podanie swoich danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz stworzenie loginu i hasła w celu logowania się na stronie w celu skorzystania z wielu dostępnych opcji. Rejestracja jest bezpłatna.

Wszystkie dane przesłane przez Klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. .z 1997 nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane przez naszą firmę jedynie w celu realizacji zamówienia czyli do dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

OFERTA

1. Produkty znajdujące się w ofercie hurtowni są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczna Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji.

2. Wszystkie ceny towarów podajemy w PLN netto.

3. Hurtownia www.d2obuwie.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie zgodnie z cennikiem znajdującym się w punkcie handlowym. Posiada ona również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania , odwoływania jak i zmian akcji promocyjnych.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Hurtownia internetowa D2Obuwie.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis D2Obuwie.pl

2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Hurtownia weryfikuje zamówienia telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

3. Zamówienia mogą być składane poprzez stronę D2Obuwie.pl lub telefonicznie pod nr +48 538 032 141 / 729 623 599.

4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Hurtownia zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.

5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

6. D2Obuwie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

7. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie i/lub u dostawców hurtowni.

8. Klient Hurtowni jest informowany o dostępności towaru i stanie realizacji jego zamówienia. W razie braku danego produktu zostanie on uprzedzony o możliwości zmiany zamówienia, wydłużenia czasu dostawy lub anulowaniu zamówienia. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.

9. Hurtownia przyjmuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00 i w soboty od godziny 8:00 do 14:00. Zamówienia złożone po wyznaczonych godzinach i w święta będą rozpatrywane pierwszego dnia roboczego od złożenia zamówienia.

10. Po złożeniu zamówieni. Klient dostanie potwierdzenie w automatycznym e-mailu.

11. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1. Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki - „ za pobraniem”.

2. Przedpłata przelewem bankowym na konto bankowe Hurtowni. Niezbędne dane do przelewu zawarte będą w automatycznym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Wybierając opcję płatności przelewem, ważne jest aby wstrzymać się dokonywaniem płatności do momentu gdy potwierdzimy Wam otrzymanie i możliwość realizacji zamówienia. W e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zostaną zawarte informacje niezbędne do przelewu.

O możliwości realizacji zamówienia (dostępności towaru) Klient zostanie poinformowany w osobnym e-mailu, bądź telefonicznie. Od tego momentu czas realizacji wynosi zwykle 1 dzień roboczy.

W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem, czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Brak tych informacji może wydłużyć czas realizacji zamówienia.

 

GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Hurtowni w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,

- niezgodności towaru z zawartym zamówieniem

W takim przypadku Klient proszony jest o niezwłoczny kontakt telefonicznylub mailowy z personelem Hurtowni.

Reklamacje na towary odsyłane bez wcześniejszego uzgodnienia nie będą rozpatrywane.

W przypadku odsyłania reklamowanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową.

Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Towar musi być odsyłany w oryginalnym opakowaniu, inaczej reklamacje nie będą rozpatrywane.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Hurtownia zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.

Przy odbiorze przesyłki od kuriera należy zwrócić uwagę czy paczka jest oryginalnie zapakowana. Jeśli Klient znajdzie ślady uszkodzeń opakowania lub próby jego otwarcia, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera i sporządzić protokół, co skutecznie pomoże dochodzić odszkodowania od firmy kurierskiej w wypadku powstałych uszkodzeń lub braków w towarze.

Podstawy do reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towaru dostarczonego z zamówionym, oglądanym na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. D2Obuwie.pl zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie hurtowni internetowej w ciągu dnia
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty hurtowni internetowej D2Obuwie.pl
c. wprowadzania nowych towarów do oferty hurtowni internetowej D2Obuwie.pl
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży
e. anulowania zamówień klienta, które zostały błędnie wprowadzone do systemu sprzedażowego hurtowni 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Nie zastosowanie się do w/w zasad będzie skutkowało zerwaniem współpracy oraz utratą możliwości wykorzystania zdjęć i opisów produktów.